Освітній процес

Нормативні документи, що регламентують роботу закладу освіти у 2019/2020н.р.

Наказ МОН від 08.05.2019 №621 ”Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762”

Лист МОН України від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році”

Лист МОН України від 27.06.2019 № 1-9/414 “Про створення безпечного освітнього середовища та формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2019/2020 навчальному році”

Лист МОН України від 01.07.2019 № 1/11-5966 “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році”

Наказ МОН від 09.07.2019 №947 ”Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Лист МОН України від 16.08.2019 № 1/9-523 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»

Лист МОН України від 17.09.2019 № 1/9-581 «Про застосування державної мови в освітньому процесі»

Наказ МОН України від 23.10.2019 № 1332 ”Деякі питання проведення в 2019/2020 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту”

Наказ УЦОЯО від 31.10.2019 № 154 ”Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року”

2020 рік

Спільний лист МОН України, МОЗ України від 24.01.2020 № 1/9-43 ”Щодо проведення заходів з імунізації”

Указ Президента України №31/2020 ”Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні”

“ЩОДО ОРГАНІЗОВАНОГО ЗАВЕРШЕННЯ 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ”

ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів  та посилання на них

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

✔️ Про освіту
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

✔️ Про повну загальну середню освіту
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/651-14

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

✔️ Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-п

✔️ Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти (чинна до 01.09.2021)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-п

✔️ Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п

✔️ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/872-2011-п

✔️ Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/872-2011-п

✔️ Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/684-2017-п

✔️ Про затвердження Положення про санаторну школу
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1026-2018-п

✔️ Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/221-2019-п

НАКАЗИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

1. Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102
Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0056-93

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2000 року № 579
Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0923-00

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0229-02

4. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я від 01 червня 2005 року № 242/329
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0661-05

5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246
Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0846-07

6. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758
Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1196-10

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930
Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1255-10

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09 грудня 2010 року № 1224
Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1412-10

9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466
Про затвердження Положення про дистанційне навчання
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0703-13

10.Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2015 року № 306
Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0354-15

11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762
Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0924-15

12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016 року № 704
Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1050-16

13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року № 1669
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0100-18

14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367
Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0564-18

15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509
Про затвердження Положення про психологічну службу
у системі освіти України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0885-18

16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року № 677
Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0865-18

17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року № 676
Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1028-18

18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2018 року № 831
Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0945-18

19. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369
Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0008-19

20. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 № 536
Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0547-19

21. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0852-19

22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року № 659
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19

____________________________________________________________
Накази по Введенському НВК:
Наказ № 26 “Про організацію роботи Введенського НВК на період карантину”
Наказ № 31 “Про запровадження дистанційного режиму роботи”
Наказ № 32 “Про організацію роботи працівників Введенського НВК на період карантину”